Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Kontakt

  • SAYATNOVA naturalne orientalne kosmetyki
    Białystok

    NIP: 542-122-90-91
  • E-mail:info@sayatnova.pl
  • Telefon505153395
  • Godziny działania sklepupon-piątek 11.00 - 17.30

Chmura tagów

Producenci

Zmiana języka

PolskiAngielski
» Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa i reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.sayatnova.pl oraz zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Rejestracja w Sklepie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.

5. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sayatnova.pl , prowadzony jest przez firmę:

ANCORA Beata Barbara Tuczyńska

18-100 Łapy

ul. Jana Matejki 3A

NIP 542-122-90-91

6.Sprzedawca jest płatnikiem VAT. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 

§2.Towary

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.sayatnova.pl są nowe, wolne od wad i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie produktów zakupionych u sprzedawcy.

3. Towary na indywidualne życzenie: zestawy upominkowe, a także towary przecenione (promocje) nie podlegają zwrotowi.

4. Niektóre oleje i masła na skutek wyższej lub niskiej temperaturze mogą podczas transportu zmieniać stan skupienia, może pojawiać się w nich osad, zmętnienie lub stałe cząstki. Wszystkie te procesy są odwracalne i naturalne. Nie wpływa to jednak na jakość produktów, a zmiany stanu skupienia nie stanowią wad.

5. W sporadycznych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość braku towaru . O niedostępności produktu objętego zamówieniem klient informowany jest niezwłocznie telefonicznie i/lub mailem
 

§3. Ceny

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich (PLN).

2. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Rabaty i promocje sklepu www.sayatnova.pl nie łączą się.


§4. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne.

4. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawda. Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.

5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

 

§5. Zamówienia

1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (wymagana rejestracja), 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą realizowane.

2. Firma ANCORA Beata Barbara Tuczyńska jest płatnikiem VAT, potwierdza na życzenie klienta dokonanie zakupu paragonem lub fakturą VAT.

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez sklep internetowy www.sayatnova.pl jest rejestracja na stronie sklepu i prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu (podanie przez Klienta prawidłowych i aktualnych danych takich jak: imię i nazwisko, pełny adres, nr telefonu, adres e-mail).

4. Wszystkie dane Kupującego podawane przy rejestracji, logowaniu czy wypełnianiu formularza są tylko i wyłącznie wykorzystywane prze sklep www.sayatnova.pl do procesu realizacji zamówienia.

5. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

• wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu

• wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży

• oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma ze sklepu maila z informacjami o zamówieniu i danymi do przelewu. Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za dany towar.

7. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

8. Brak przedpłaty należności za zamówienie w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie tylko do momentu jego wysłania i powinien poinformować o tym Sprzedającego mailowo lub telefonicznie.

12. Realizacja zamówienia złożonego przez klienta następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmowe. Sklep www.sayatnova.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firmy kurierskiej.

13. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów wysyłki.

 

§6. Płatność i wysyłka

1. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe firmy:

Nr konta PLN :    PKOBP 54 1020 1332 0000 1102 0277 1822
                           
Robert Tuczyński
                            ul. Jana Matejki 3A, 18-100 Łapy
 

2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

3. Wysyłki zmówionych towarów są dokonywane od poniedziałku do piątku w ciągu 1-3 dni od zaksięgowania przelewu na koncie firmy.

4. Za datę dokonania wpłaty uznajemy datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

5. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej

6. Koszt przesyłki ponosi Klient jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 200 PLN. W takim przypadku koszty przesyłki zawsze są podane w trakcie realizacji zamówienia.

7. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający jeżeli wartość zamówienia przekracza 200 PLN (dotyczy wysyłek na terenie Polski)

8. Sprzedający nie ma żadnego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostaw towaru realizowanych poprzez firmę doręczającą.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie towaru w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie przez Sprzedającego zamówionego towaru jest możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu.

10. Termin dostawy jest też uzależniony od dostępności towaru na magazynie oraz współpracy telefonicznej i mailowej Kupującego ze Sprzedającym.

11.Wszystkie produkty pakowane są w pudełka kartonowe i odpowiednio zabezpieczone.

12. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp. należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela).

13. Przesyłki realizowane na teren wszystkich państw Europy.

 

§7. Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie na piśmie na adres ANCORA Beata Barbara Tuczyńska 18-100 Łapy ul. Jana Matejki 3A lub mailowo na adres: info@sayatnova.pl

2. Kupujący zobowiązuje się zwrócić na własny koszt towar w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, bez zerwanych plomb, pierścieni gwarancyjnych, naklejek zabezpieczających, w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentem poświadczającym dokonany zakup (paragon) w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia na adres wskazany przez Sprzedającego.

3. Sprzedawca zobowiązuję się niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Kupującego do zwrotu ceny towaru Kupującemu, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Koszty przesyłek nie są przedmiotem zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przez Klienta przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany protokół szkody z właściwą datą i podpisami Kupującego i kuriera.

6. W przypadku reklamacji z tytułu wad jakościowych i ilościowych towaru bądź otrzymania towaru innego niż zamówiony należy skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje przedmiotu należy zgłosić droga mailową na adres: info@sayatnova.pl, opisując problem i załączając zdjęcia. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 7 dni.

7. Po otrzymaniu materiałów reklamacyjnych i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, w ciągu 5-10 dni Sprzedający wysyła wartościowy towar Kupującemu na własny koszt lub zwraca równowartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki przelewem na konto Kupującego.

8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

9. Nie przyjmujemy reklamacji z tytułu naturalnego zużycia przedmiotu lub uszkodzeń spowodowanych przez złe użytkowanie produkt (przecięcia, porysowania, otarcia itp.

10.Kolor, zapach i/lub konsystencja produktów wynikające z ich specyfiki nie są podstawą do reklamacji.

 

§8. Postanowienia końcowe

1. Firma ANCORA Beata Barbara Tuczyńska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

3. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji lub sklepu nie może być odtwarzana, kopiowana, przechowywana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie przez media elektroniczne, mechaniczne, fotokopiujące i inne, bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
ZAŁACZNIKI

Przykład formularza reklamacji.


Zgłoszenie reklamacyjne


sporządzone w dniu ...............
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...............
2. Adres: ...............
3. Data dokonania zakupu: ...............
4. Nazwa towaru: ...............
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...............
6. Cena brutto: ...............
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...............
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ............
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ............
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ............

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)
Przykład dokumentu zwrotu towaru.

Dokument odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru

Dotyczy paragonu / faktury VAT nr: ...............
Imię, nazwisko, adres Klienta: ...............
Miejscowość, data: ...............
Nazwa towaru: ...............
Cena brutto: ...............
Ilość zwracanego towaru: ...............
Przyczyna zwrotu: ...............

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży i rezygnuję z ww. zamówionego towaru w sklepie internetowym ......................... , gdyż (niepotrzebne skreślić):
- dostawa jest niezgodna z zamówieniem
- towar jest niezgodny z opisem
- nie chcę podawać przyczyny rezygnacji z zakupu

Uwagi: ...............

Proszę o (niepotrzebne skreślić):
- zwrot gotówki przekazem pocztowym na adres: ...............
- zwrot gotówki na następujące konto: ...............

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zwrotu określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na własny koszt.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)
 
 
 

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl